.......

گل  گندم خوب است گل خوبی زیباست ای دریغا که همه مرزعه دلها را                                           علف هرزه کین پوشانده ست
/ 30 نظر / 48 بازدید
مرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست